دامنه فروشی - آرشیو ارديبهشت 1391

 • لا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم يزن حسن الجسوم عقول

  تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .

 • وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا!

  باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

 • لا تكن صلبا فتكسر و لا لينا فتعصر

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 • ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ، ولكن من يعرف خير الشرين

  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

 • الانسان حيث وضع نفسه فان وضعها اتضعت وان رفعها ارتفعت

  چقــــدرشـــب اضافه می آیــــدوقتــــی تو نیستی...!!!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

آرشیو ارديبهشت 1391


عنوان پست
بازدید
نظرات
تاریخ
407
2
1391/02/16
293
0
1391/02/16
365
1
1391/02/14
465
1
1391/02/14
365
0
1391/02/14
309
1
1391/02/14
229
0
1391/02/07
385
0
1391/02/07
307
0
1391/02/07
249
0
1391/02/07
225
0
1391/02/07
285
0
1391/02/07
259
0
1391/02/07
249
0
1391/02/07
247
0
1391/02/07
249
0
1391/02/07
303
0
1391/02/07
247
0
1391/02/07
267
1
1391/02/07
313
0
1391/02/07
261
0
1391/02/07
355
0
1391/02/07
285
0
1391/02/07
259
0
1391/02/07
269
0
1391/02/07
253
0
1391/02/07
293
3
1391/02/07
281
0
1391/02/07
255
0
1391/02/07
235
0
1391/02/07
277
0
1391/02/07
205
0
1391/02/07
345
0
1391/02/07
253
0
1391/02/06
249
0
1391/02/06
225
0
1391/02/06
325
1
1391/02/06
259
0
1391/02/06
305
0
1391/02/06
273
0
1391/02/06
325
0
1391/02/06
227
0
1391/02/06
233
0
1391/02/06
249
0
1391/02/06
445
1
1391/02/06
249
0
1391/02/06
265
1
1391/02/06
317
1
1391/02/06
295
0
1391/02/06
323
0
1391/02/06
261
2
1391/02/06
245
0
1391/02/06
313
1
1391/02/06
517
1
1391/02/06


tarahion.ir