دامنه فروشی - آرشیو ارديبهشت 1391

 • لا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم يزن حسن الجسوم عقول

  تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .

 • وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا!

  باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

 • لا تكن صلبا فتكسر و لا لينا فتعصر

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 • ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ، ولكن من يعرف خير الشرين

  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

 • الانسان حيث وضع نفسه فان وضعها اتضعت وان رفعها ارتفعت

  چقــــدرشـــب اضافه می آیــــدوقتــــی تو نیستی...!!!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

آرشیو ارديبهشت 1391


عنوان پست
بازدید
نظرات
تاریخ
403
2
1391/02/16
269
0
1391/02/16
359
1
1391/02/14
449
1
1391/02/14
351
0
1391/02/14
307
1
1391/02/14
227
0
1391/02/07
381
0
1391/02/07
277
0
1391/02/07
233
0
1391/02/07
213
0
1391/02/07
271
0
1391/02/07
231
0
1391/02/07
227
0
1391/02/07
241
0
1391/02/07
245
0
1391/02/07
277
0
1391/02/07
229
0
1391/02/07
253
1
1391/02/07
303
0
1391/02/07
253
0
1391/02/07
337
0
1391/02/07
271
0
1391/02/07
255
0
1391/02/07
257
0
1391/02/07
247
0
1391/02/07
289
3
1391/02/07
269
0
1391/02/07
249
0
1391/02/07
233
0
1391/02/07
271
0
1391/02/07
203
0
1391/02/07
333
0
1391/02/07
249
0
1391/02/06
245
0
1391/02/06
223
0
1391/02/06
305
1
1391/02/06
243
0
1391/02/06
283
0
1391/02/06
271
0
1391/02/06
301
0
1391/02/06
215
0
1391/02/06
223
0
1391/02/06
249
0
1391/02/06
443
1
1391/02/06
233
0
1391/02/06
263
1
1391/02/06
277
1
1391/02/06
269
0
1391/02/06
279
0
1391/02/06
259
2
1391/02/06
245
0
1391/02/06
293
1
1391/02/06
509
1
1391/02/06


tarahion.ir