قیمت xbox و وسایل جانبی

 • لا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم يزن حسن الجسوم عقول

  تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .

 • وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا!

  باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

 • لا تكن صلبا فتكسر و لا لينا فتعصر

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 • ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ، ولكن من يعرف خير الشرين

  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

 • الانسان حيث وضع نفسه فان وضعها اتضعت وان رفعها ارتفعت

  چقــــدرشـــب اضافه می آیــــدوقتــــی تو نیستی...!!!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

قیمت xbox و وسایل جانبی


قیمت xbox و وسایل جانبی

 

اینجا میتونید از جدید ترین قیمت های ایکس باکس و وسایل جانبی آن باخبر شوید

آخرین بروز رسانی:21 دی 1394

لیست قیمت ها در ادامه مطلب . . .

 
 

http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88_%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C.PNG

 

http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%86%20Xbox%20one.jpgMicrosoft Xbox One+Kinect

1,710,000تومان بدون گارانتی

 1,780,000 تومان با گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


 

Microsoft Xbox One

1,520,000 با گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20E.jpg

Microsoft Xbox 360 E 500GB

 

 1,610,000 با گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20E%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AA.jpg

Microsoft Xbox 360 E 4GB Stingray+Kinect

حدود قیمت 1,250,000تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 

 


https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_slim.jpg

Microsoft Xbox 360 Slim 4GB

حدود قیمت

810,000تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


  https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_slim.jpg

Microsoft Xbox 360 Slim 250GB

حدود قیمت

940,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 


https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_slim_kinect.jpg

Microsoft Xbox 360 Slim 4GB Console with Kinect

حدود قیمت

1,120,000 تومان بدون گارانتی 

 

 

 

 

 

 

 

 


  https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_slim_kinect.jpg

Microsoft Xbox 360 Slim 250GB Console with Kinect

حدود قیمت

1,360,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


  https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_xbox_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C.jpg

Microsoft Xbox 360 Slim 4GB Special Console with Kinect

حدود قیمت

1,280,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


  https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_slim_halo4.jpg

 

Microsoft Xbox 360 Limited Edition Halo 4 - 320GB

حدود قیمت

1,380,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 


https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.jpg Microsoft Xbox 360 Limited Edition Gears of War 3 - 320GB

ناموجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.jpg

  Microsoft Xbox 360 Limited Edition Call of Duty:Modern Warfare3-320GB

ناموجود

 

 

 

 

 

 

 

 


https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20xbox.jpg

Microsoft Xbox 360 Halo Edition

ناموجود 

 

 

 

 

 

 

 

 


  https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_elite.jpg

 

Microsoft Xbox 360 Elite 120G

توقف تولید و نا موجود

 

 

 

 

 

 

 


  https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%AF.jpg

 

Microsoft Xbox 360 Arcade

توقف تولید و نا موجود 

 

 

 

 

 

 

 


https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85.jpg
 

Microsoft Xbox Xbox 360 Premium 20G

 ناموجود

 

 

 

 

 

 

 

 


لوازم جانبی 


http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%86%20controller%20Xbox%20one.jpg

Xbox One Wireless Controller

 

  199,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 

 


https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.jpg

دسته بی سیم XBox Slim

 حدود قیمت

115,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


   https://rozup.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AA.jpg

 

دستگاه Xbox Kinect

حدود قیمت

 400,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 


http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3915932.jpg
 

Xbox-360 Dedicated Charging

حدود قیمت

 12,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%20%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.jpg
 

Kinect Charger

حدود قیمت

 20,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85.jpg
 

Euro Quantum Xbox 360 Bag

حدود قیمت

 50,000 تومان بدون گارانتی

 

 

 

 

 

 

 


http://up.xgamer.ir/up/xgamer/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20Xbox%20360%20Power%20Supply.jpg

Xbox 360 Power Supply

 

ناموجود


طبقه بندی : اخبار ایکس باکس 360 ,قیمت و لوازم جانبی XBOX ,
نویسنده مطلب : nima_shafizade | تاریخ مطلب : 20 / 10 / 1394 | تعداد بازدید : 6441 | نظرات ()

مطالب مرتبط

نظرات


این نظر توسط masih osso در تاریخ 7 سال پیش و 1:03 دقیقه ارسال شده است

ممنون

این نظر توسط آرمین در تاریخ 7 سال پیش و 20:14 دقیقه ارسال شده است

سلام الان قیمت دقیق اسلیم مدل هالو چنده ؟ و سوپر اسلیم250

این نظر توسط by25 در تاریخ 53 سال پیش و 23:56 دقیقه ارسال شده است

خسته نباشید
اگه امکانش هست قیمت ایکس باکس آرکید هم اعلام کنید.


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]


tarahion.ir