loading...
دامنه فروشی
007 بازدید : 596 جمعه 1392/08/17 نظرات (1)

جایی که من از آنجا آمدم, تجربه کردن شرایطش برای هر کسی یک دنیا درد و رنج هست. جهانی مملو از کشت و کشتار, جاییکه حرف کسی برتر و به کرسی خواهد نشست که شمشیرش تیزتر و برنده تر باشد! اولین باری که درد شمشیر بی رحم را چشیدم, نگاه در نگاه دشمنم خیره کردم, خیلی واضح خشم و انتقام را در چشمانش میدیدم, من جلوی دیدگان او زانو زده بودم و کاملا تسلیم او بودم, صورتم زخمی و دستهایم خونین بود, با تمام این احوالات یک دستش را روی شانه ام قرار داد و با دست دیگرش شمشیرش را به پهلویم فرو کرد,هر سانتی که از شمشیر در بدن من فرو میرفت, سوزش عجیبی در وجودم طنین انداز میشد! فریاد من,اشک گوشه چشمانم من,خونی که از بدن من سرازیر شده بود,هیچکدام نتوانستند دل دشمن مرا نرم کنند تا او دیگر شمشیر را در بیاورد و در غلاف خود قرار دهد!.........

ذره ای از کینه و انتقام و دشمنی وی به من کم نشده بود! با خود فکر میکردم.اگر همینطور به مظلومیت خویش ادامه دهم, چیزیکه عاید من خواهد شد قطرات خونی خواهد بود که هرچه بیشتر دیدن آن باعث ضعیفتر شدن جسم من خواهد شد! در دل خود تصمیم قطعیم را گرفته بودم. قدرتی در وجودم جوشید. با وجود تمام زخمها و آسیبها مستعد شده بودم! دستش که بر روی شانه ام بود را گرفتم و پیچاندم. شمشیرم را که بر روی زمین افتاده بود, تنها دوست خود شناختم و آن را برداشته و زخمی را بر پای او بر جای گذاشتم! از جای خویش برخواستم. با دست خود ضربه محکمی به صورت او نواختم و قدرت خویش را به وی دیکته کردم! به دور او میچرخیدم و ضربات مرگباری را روانه جسم او میکردم! تمام وجودش خون آلود شده بود. از درد به خود میپیچید. التماس میکرد. حال او بود که روی زانوانش نشسته و درخواست امان میکرد. اما یک چیز را این میدان و این کشور به من آموخته بود. بهترین دوستت شمشیرت, بهترین منطق, قلب سنگیت و بهترین امید, خونهایی خواهد بود که تو به دستان خویش خواهی ریخت! پس من هم به او رحم کردم و سر از بدن او جدا کردم! من گلادیاتور بودم.من حال یک سرباز مستعد رومی بودم. من با شاد کردن دل مردم روم, یکی از فرزندان روم شده بودم. آموختم در این دنیای بی قانون, بهترین قانون کشتن است…

جایی که من از آنجا آمدم, تجربه کردن شرایطش برای هر کسی یک دنیا درد و رنج هست. جهانی مملو از کشت و کشتار, جاییکه حرف کسی برتر و به کرسی خواهد نشست که شمشیرش تیزتر و برنده تر باشد! اولین باری که درد شمشیر بی رحم را چشیدم, نگاه در نگاه دشمنم خیره کردم, خیلی واضح خشم و انتقام را در چشمانش میدیدم, من جلوی دیدگان او زانو زده بودم و کاملا تسلیم او بودم, صورتم زخمی و دستهایم خونین بود, با تمام این احوالات یک دستش را روی شانه ام قرار داد و با دست دیگرش شمشیرش را به پهلویم فرو کرد,هر سانتی که از شمشیر در بدن من فرو میرفت, سوزش عجیبی در وجودم طنین انداز میشد! فریاد من,اشک گوشه چشمانم من,خونی که از بدن من سرازیر شده بود,هیچکدام نتوانستند دل دشمن مرا نرم کنند تا او دیگر شمشیر را در بیاورد و در غلاف خود قرار دهد! ذره ای از کینه و انتقام و دشمنی وی به من کم نشده بود! با خود فکر میکردم.اگر همینطور به مظلومیت خویش ادامه دهم, چیزیکه عاید من خواهد شد قطرات خونی خواهد بود که هرچه بیشتر دیدن آن باعث ضعیفتر شدن جسم من خواهد شد! در دل خود تصمیم قطعیم را گرفته بودم. قدرتی در وجودم جوشید. با وجود تمام زخمها و آسیبها مستعد شده بودم! دستش که بر روی شانه ام بود را گرفتم و پیچاندم. شمشیرم را که بر روی زمین افتاده بود, تنها دوست خود شناختم و آن را برداشته و زخمی را بر پای او بر جای گذاشتم! از جای خویش برخواستم. با دست خود ضربه محکمی به صورت او نواختم و قدرت خویش را به وی دیکته کردم! به دور او میچرخیدم و ضربات مرگباری را روانه جسم او میکردم! تمام وجودش خون آلود شده بود. از درد به خود میپیچید. التماس میکرد. حال او بود که روی زانوانش نشسته و درخواست امان میکرد. اما یک چیز را این میدان و این کشور به من آموخته بود. بهترین دوستت شمشیرت, بهترین منطق, قلب سنگیت و بهترین امید, خونهایی خواهد بود که تو به دستان خویش خواهی ریخت! پس من هم به او رحم کردم و سر از بدن او جدا کردم! من گلادیاتور بودم.من حال یک سرباز مستعد رومی بودم. من با شاد کردن دل مردم روم, یکی از فرزندان روم شده بودم. آموختم در این دنیای بی قانون, بهترین قانون کشتن است…

برای انتقام

همیشه بازیهایی در سبک مبارزات رومی و نبردهای گلادیاتوری و همچنین تاریخی و نبرد با شمشیر و استراتژی جنگی چیدن در این سبک بسیار محبوب و حماسی بوده است. شما در این عنوان قرار است یک داستان بسیار زیبا و مهیج را تجربه کنید. داستانی بر پایه انتقام جویی, فرماندهی, پیشرفت و تبدیل شدن از یک سرباز جویای نام به یک فرمانده قهرمان, آن هم فرمانده سپاه روم بزرگ! ماریوس تیتوس, یک سرباز جویای نام رومی که خانواده اش را به دستان راهزنان بربری از دست میدهد. چه چیزی آیا میتواند در ذهن و قلب او شکل بگیرد؟ حتما پاسخ شما انتقام است! بله درست است. انتقام واژه مناسبی برای ماریوس قصه ما خواهد بود. اما همیشه اتفاقات زندگی ما به اهداف ما خلاصه نمیشوند. زیرا که ما عواقب تصمیمات خود را نمیدانیم. دنیا مملو از اتفاقات تصادفی و غیر قابل پیش بینی خواهد بود. ماریوس برای گرفتن انتقام خانواده خویش به همراه ارتش روم راهی انگلستان شده و در کلاسها و نبردهای آموزشی و مرگ و زندگی شرکت میکند. استعداد فوق العاده وی در کشتن و استفاده از شمشیر و قدرت فکر در رهبری و مدیریت و استراتژی باعث میشود تا او کم کم به یک قهرمان دز نزد مردم و همچنین فرماندهان رومی تبدیل شود. او با نشان دادن قابلیتهای بی شمار و برازنده خویش به فرماندهی سپاه روم برگزیده میشود! بله حال او, هم توانش را دارد و هم قدرت و سمتی که او میتواند به راحتی انتقام خویش را بگیرد. او در مسیر گرفتن انتقام,  گروهها و سپاههای مختلفی را شکست خواهد داد و سرزمینهای مختلفی را فتح خواهد کرد. شما با او خواهید بود برای فتح قلمروها و شکست دادن ارتشهای مختلف. اما میخواهیم حال به معرفی چند شخصیتی که در بازی وجود دارند و به نوعی تاثیرگذار نیز هستند بپردازیم: “Vitallion وی فرمانده ی خردمند و تاثیر گذاری است که سالها به روم خدمت کرده است.Vitallion در بسیاری از مبارزات و جنگ ها بعنوان مربی Marius شناخته میشود. وی مدتها بعد متوجه میشود که این وظیفه شناسی اش برای او محدودیت هایی بوجود آورده است اما خب وی انسان خویشتن داری است و همیشه در عمل کاردرست را انجام میدهد.” شخصیت بعدی امپراطور روم خواهد بود. “Nero وی اپراطور روم است. وی در تلاش برای حفظ قدرت خود است.Nero همیشه درپی آن است تا دو پسر خود Commodus و Basillius را ترقی دهد و آن ها را موقعیت قدرتمند تری برساند.وی به آنها دستور داده تا حکومت مردم سرکش بریتانیایی را برعهده بگیرند.Nero همیشه  کسانی را که در مقابل خود میبیند را تهدید میکند.حتی گاهی تعدادی از مخالفان را به مجازات های سنگینی میرساند.

” نفرات بعدی پسران نرو هستند. “Commodus و Basillius وی به عنوان فرماندار بریتانیا،یعنی پسر بزرگ Nero ، کمودوس،خودش را مانند یک خدا میداند و مردم بریتانیا را بنده گان خود میداند.وی سلطنت خود را با سرکوب های وحشیانه حفظ کرده است.فرزند جوان تر Nero یعنی Basillius به عیش و نوش میپردازد.دلخوشی وی این است که در Colosseum به تماشای مرگ گلادیاتور ها بنشیند.” شخص بعدی دختر شاه انگلیسی خواهد بود. “Boudica  دختر شاه Oswald ،حاکم اینگلیسی.وی فردی مقاوم است که از Rome متنفر است.مردم وی فقط بخاطر اینکه تحط سلطه ی روم هستند در عذاب هستند.زمانی که پدر وی دچار رنج و عذاب عمیقی شد او مردمش را به تظاهرات و آشوب علیه حکومت ستمگرشان دعوت کرد.وی دختری اصیل است که به خود قول داده برای نجات مردمش تا آخر دنیا هم برود !” اما نفر بعدی کسی نیست جز خود پادشاه انگلستان. “Oswald  وی پادشاه مثبت اندیش اینگلیسی است که برای سقوط حکومت استبدادی روم به تظاهرات میپرداخت اما با برخورد وحشیانه رومیان مواجه میشد.اسوالد در برابر تسلط مطلق رومیان تسلیم شد اما همیشه به پیروزی مردمش امیدوار است.ساده لوحی او عاملی است که همیشه او را مقابل رومیان شکست میدهد.” اما شخص بعدی رهبر بربرهای شمالی است. “Glott  وی رهبر مرموز بربر شمالی است.شایعات میگویند که او بیشتر به یک حیوان شبیه است تا یک مرد ! اطلاعات بسیار کمی از وی بیرون آمده.او جنگجویی مستقل است که هم با رومی ها و هم با قبیله ی اسوالد سر جنگ دارد.” نفر آخری که امروز معرفی خواهیم کرد] کسی نیست جز روحی جاویدان که راهنمای ماریوس هست. “The Spirit Gods  او روحی جاودان دارد.کسی که پیش از همه بشریت را در نظر داشته ! وی راهنمای Marius است.او(مونث)در فرم یک انسان ظاهر میشود اما در آن دنیا همیشه نورانی است.ما وی را درقالب فردی بنام Aquilo میبینیم.وی به دنبال نابودی روم است و متحدانش دشمنان خود او هم هستند !”

مواردی خاص

این عنوان با کیفیت ۹۰۰p اجرا خواهد شد. رئیس بخش سرگرمیهای مایکروسافت اینگونه بیان کرده است: “خوب تیم ما باید یک بروز رسانی در این مورد داشته باشد، Forza 5 با کیفیت ۱۰۸۰p و Ryse با کیفیت ۹۰۰p اجرا می شوند، اما تمامی عناوین xbox one  با کیفیت ۱۰۸۰p اجرا خواهند شد و فوق العاده نیز به نظر می رسند.”

با پخش تریلر جدیدی مشخص شد که این عنوان دارای بخش چند نفره خواهد بود. یک مد با نام Gladiator به نمایش گذاشته شده است،مشخص شده است که شما باید با دوستان خود به جنگ و نبرد با دشمنان خود بروید و شخصیت خود را نیز ارتقا بدهید.

اما اظهار نظر جالب اقای میجور نلسون رئیس استدیوهای مایکروسافت: “هفته ی گذشته،من تعدادی از مراحل عنوان  Ryse Son of Rome را بازی کردم و این بهترین چیزی بود که تا بحال من بر روی Xbox One دیده ام.فوق العده چیزی است که میتوانم با آن این بازی را توصیف کنم.نه تنها مبارزات این بازی،بلکه در همه ی موارد این عنوان فوق العاده است.

استودیوی کرایتک همیشه در زمینه ی گرافیک عالی عمل کرده است،و شما میتوانید این تصاویر با کیفیت هرچه بیشتر و به مانند دنیای واقعی را تماشا کنید.کار آنها در این رابطه فوق العاده است.

این بازی از عنوان Crysis بسیار متفاوت است،و این یکی از دلایلی بود که ما میخواستیم با آنها(کرایتک) در این زمینه همکاری کنیم.آنها به طور رسمی بازی های شوتر مانند را میساختند،میتوانید به فارکرای و کرایسیس نگاه کنید.

ما بازی های شوتر بسیاری بر روی این پلتفرم داریم.آنها به سمت ما آمدند و گفتند:ما میخواهیم یک چیز جدید را امتحان کنیم،ما میخواهیم برای اولین بار یک استودیوی first party باشیم.

من این تیم را از هفت الی هشت سال پیش زمانی که فارکرای را خلق کردند میشناسم،چه فرصتی بهتر از این تا با آنها همکاری کنیم.”

دوستانی که پس از دیدن دموهای بسیار مسحور کننده این بازی خواهان این بازی روی پلتفرمشان شدند. “  گیمر های بسیاری هستند که به بازی های مربوط به دوران روم باستان و تاریخ روم دیوانه وار علاقه مندند و برای گیمر های pc برخی بازی ها در این مورد مانند ROME TOTAL WAR ساخته شده است ولی هرگز عنوانی مربوط به دوران روم را در  سبک سوم شخص تجربه نکرده اند.

این که بتوانیم در پلتفرم های دیگر هم فرصتی را به دست بیاوریم که به عنوان یک سرباز رومی و در یک بازی سرتاسر سوم شخص به ماجراجویی بپردازیم باورنکردنی و بسیار خوب می باشد و شرم آور و نا عادلانه است که این بازی فقط برای XBOX One بیاید.” این بیانیه ای بود که گیمرها صادر کردند و باید خدمتتان عرض کنیم گیمرهایی با جمع آوری امضا خواستار انتشار این بازی بر روی پلتفرم ps4 و pc شدند. انتشار این بازی بر روی ps4 کمی دور از انتظار است ولی شاید بشود روی نسخه پی سی کمی تامل کرد!

اما صحبتهای تهیه کننده کرایتک در مورد مراحل و چگونگی مبارزات و همچنین qte بازی زده است. “در صحبتهایی که  Michael Read تهیه کننده ی کرایتک با وبسایت  Siliconera داشته اعلام کرده است  چیزی که شما در بازی نهایی خواهید دید, مراحل متنوعی از درجه سختی Easy  تا Nightmare خواهد بود.اما مطمئن نیستم که آنها(سازندگان)در رابطه با این مورد تصمیم نهایی را گرفته باشند.
اما چیزی که حتما تغییر پیدا خواهد کرد مقدار آسیب بیشتری است که دشمنان به شما خواهند رساند و اینکه شما در دفاع کردن بسیار باید دقیقتر باشید.و حالت تمام کننده زمانی ظاهر خواهد شد که شما نهایت آسیب را به دشمنان خود برسانید.
تعدادی دیگر از دشمنان در بازی وجود دارند که مقدار بسیار زیادی باید به آنها صدمه برسانید تا بتوانید آنها را از پای در بیاورید.
ما تعدادی از دشمنان ساده و احمق را جلویتان قرار میدهیم,که با دو ضربه از پا در می آیند.ما اینکار را مخصوصا در ابتدای بازی قرار داده ایم تا شما با کنترل بازی بیشتر آشنا بشوید.مقدار زیادی از توضیحات است که ما هنوز آنها را بیان نکرده ایم.عملکرد ما در این رابطه اصلا خوب نبود.
مقدار زیادی از طراحی و تعادل هنوز در نمایش E3 قرار داده نشده بود.پس برای کسانی که قصد بازی کردن این عنوان را دارند بگویم که تجربه ی این عنوان بسیار عالی و به یاد ماندنی خواهد شد.اما در این حال بگویم که ما در نشان دادن اولین نمایش از بازی تمام چیزها را بیش از حد ساده کردیم و توضیحات خوبی از روند مبارزات ندادیم.
در حال حاضر زمانی که شما در حال بازی کردن نسخه ی دمو هستید دکمه ی X برای ضربه زدن,دکمه ی Y برای بالا بردن سپر,دکمه ی A برای دفاع کردن و دکمه ی B برای صحنه های تمام کننده است.با نشانه گرفتن به سمت دشمن با شک سمت چپ که به مانند حالت Focus Mode است میتوانید دشمن مورد نظر خود را از پای در بیاورید.
تعدای از اطلاعات کلی است که شما باید راجع به سیستم مبارزه بدانید.دکمه ی X برای زدن ضربه ی آرام و معمولی است ولی با نگه داشتن آن میتوانید ضربه های سنگینتر وارد کنید یا با سپر خود ضربه وارد کنید.به طور مثال با دکمه های دیگر شما میتوانید به دشمنان خود لگد بزنید یا از حملات آنها دفاع کنید.
وقتی که شما در حالت  Execution (تمام کننده) قرار میگیرید,دکمه هایی که بالای سر دشمنان در نسخه ی دمو دیده اید برداشته خواهد شد و به جای آنها صحنه های دیداری وشنیداری قرار خواهد گرفت که به مرور زمان در بازی  طریقه ی استفاده از آن را یاد خواهید گرفت.”

نکته آخر در مورد کمکی هست که شعبه آمریکایی کرایتک که حدود ۳۰ کارمند دارد برای ساخت این بازی انجام داده است ولی از دادن هرگونه اخباری پیرامون این بازی به طور کامل منع شده اند.

به وسعت نسل بعد

در مورد بخش گرافیک چیزی که به شخصه در دموهای بازی دیدم به حتم حرف از نسل بعد و تکنولوژیهای برتر این نسل و قدرت مانور بالای شرکت کرایتک در بعد گرافیک فنی بوده است. چشم نواز, حیرت انگیز و دلربا! قدرت کنسول Xbox One این امکان را برای عنوان Ryse فراهم آورده تا لحظات سینمایی نسل بعدی بسیار هیجان انگیزی را ارائه دهد که حتی قدرت این کنسول نسل هشتمی موجب شده مکان های متعدد مراحل بازی از جمله دو کشور “انگلستان و ایتالیا” به بهترین نحو ممکن طراحی گردد که حتی در این بین نباید از پیشرفت های فوق العاده ی انیمیشن های کرکترهای متعدد چشم پوشی کرد و تجربه ی مبارزه با ۱۰۰ دشمن موجود در صفحه ی نمایشگر با هوش مصنوعی واقع گرایانه را پدید آورده است. اما اطلاعات جالب در مورد طراحی شخصیت ماریوس: “این استودیو اعلام کرده است که برای ساخت Marius  صدو پنجاه هزار(۱۵۰,۰۰۰) چند ضلعی و بعد به کار رفته است که شامل زره و لباس های او می شود.همچنین اعلام شده که حرکات او به صورت real time ضبط شده  و به شکل زنده در بازی قرار گرفته اند.

Marius بیش از ۷۷۰ مفصل در بدن خود دارد که ۲۶۰ عدد از آن تنها برای صورت او به کار رفته است.”

ماریوس پرجزئیات ترین شخصیت بازیهای کامپیوتری, حرفی بوده است که یکی از اعضای کرایتک یعنی جناب اقای یانیک بوچر فرمودند,خوب توجه کنید: “به لطف استفاده از نسخه جدید موتور CRYENGINE و همچنین به وسیله هنرمندان و کدگذاران فوق العاده با استعدادمان، ما در حال کنار زدن قابلیت های گرافیکی Xbox One و هر آن چه که تاکنون دیده شده، می باشیم. شخصیت اصلی ما که با نام ماریوس تیتوس شناخته می شود، احتمالا پرجزییات ترین شخصیت اصلی در میان تمامی بازی های تاریخ می باشد و دارای برخی از پیشرفته ترین انیمیشن های صورتی که تاکنون در بازی های ویدیویی دیده شده می باشد. محیط هایی که ما در بازی داریم، پر زرق  برق هستند. ما مکانیک های رزمی واقعا خوبی را همراه با اعدام های سینمایی منحصر به فرد داریم که باعث می شود که شما احساس کنید که بخشی از مبارزات می باشید و به مبارزات متصل هستید. همه این موارد در کنار یک داستان پیچیده و جذاب که در مورد انتقام می باشد، ترکیب شده است و همچنین شامل برخی از فراموش نشدنی ترین شخصیت های تاریخی می باشد.”

جلوه خون بی نظیر, دراو دیستنس فوق العاده, طراحی چهره و البسه عالی و همچنین محیطی پویا و پرجزئیات از میدانهای جنگی. قلمروها, زره ها و نبردها با شکوه تعبیه شده اند. موتور کرای انجین ۳ اینبار برای یک عنوان انحصاری آماده قدرتنمایی میباشد!

حرف اول را شمشیرت میزند

قرار نیست چند قطره خون نارنجی روی صفحه مانیتور برای شما نمایش داده شود یا واکنشهایی مصنوعی از سوی دشمنانتان صورت پذیرد.قرار است نبرد و ستیز بین گروههای مختلفی را ببینید که در واقع همینگونه هم بوده است. جنگیدن تا آخرین قطره خون و آخرین نفس. مبارزات به شدت طبیعی, درگیرانه و واقعی طراحی شده اند. بسیار وحشیانه خون ریخته خواهد شد و شمشیرها حرف اول را خواهند زد! در ابتدای امر شما به طبع یک سرباز دون پایه خواهید بود که تنها با نشان دادن قدرت استفاده از شمشیر و فکر خود پیروز خواهید شد. اما این پایان کار نخواهد بود و شما کم کم به جرگه فرماندهان خواهید پوست و بایستی علاوه بر پیروز شدن در نبردهای تن به تن قابلیت فرماندهی و دادن دستورات درست و به جا را نیز در دستور کار خود قرار بدهید! دستور تسخیر برج ها, منجنیقها و از بین بردن کمان داران! حمله و نبرد با شمشیر, استفاده از سپر هم به عنوان دفاع در مقابل ضربات و هم البته تیرهای کمانها و هم به عنوان ضربه به دشمنان از چند بعد! همچنین لگدهای ماریوس که بسیار قدرتمند هم خواهد بود! سیستم دکمه زنی خوب و پویا که وقتی شما دو الی سه نفر را در کنار و دور خود میبینید میتوانید با زدن چند دکمه درست آنها را یکی پس از دیگری با ضربات زیبا,جا خالی دادنها,دفاع کردنها و بدلها از بین ببرید! ضربات تمام کننده بازی زیبا و متنوع طراحی شده اند. چاشنی خشونت در این قسمت نیز فراموشتان نشود! قطع دست و پا و فرو کردن شمشیر در بدن و سر دشمنان امری طبیعی و البته به یک نوستالوژی تبدیل خواهد شد! همه اینها را در کنار فرمان صوتی با استفاده از کینکت ۲ را نیز ترسیم کنید! کمبوهای بازی حس قدرت را به شما منتقل خواهد کرد. تجربه یک اکشن سوم شخص با درون مایه هک اند اسلش بسیار لذت بخش خواهد بود. از بخش موسیقی بازی هنوز اطلاعات خاصی به بیرون درز پیدا نکرده است ولی از دموهای بازی یک موسیقی حماسی جاه طلبانه ای شنیده میشود که تنها غرور, حس انتقام, قدرت و جاه طلبی را به خون شما تزریق خواهد کرد!

یک قدم تا فرمانده ماریوس شدن

چیز زیادی تا زمان انتشار این عنوان خاص و جاه طلبانه باقی نمانده است. تجربه یک عنوان با گرافیکی چشم نواز, سیراب کردن وجود خویش از حس انتقام, تجربه نبردهای گلادیاتوری و خون بازی در میادین خشن و فرمانده ساز, شنیدن آوای حماسی و غوطه ور شدن در دنیای انتقام گیری, فرماندهی, مبارزاتی نفس گیر, چیزی نیست که بشود به همین آسانیها از آن گذشت. زندگی, پستیها و بلندیهای فراوانی خواهد داشت. روزی در کسوت یک سرباز بی نام و نشان, و روزی دیگر در مقام یک فرمانده قهرمان و بلندآوازه در روم بزرگ. بربرها را بکشید,این شعاری خواهد بود برای شما,ماریوس تیتوس.بجنگ,نبخش,پیش برو…


 

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
xbox
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 198
 • کل نظرات : 123
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 448
 • آی پی امروز : 181
 • آی پی دیروز : 145
 • بازدید امروز : 1,648
 • باردید دیروز : 727
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 6,865
 • بازدید ماه : 20,676
 • بازدید سال : 125,758
 • بازدید کلی : 541,718