دامنه فروشی - آرشیو فروردين 1393

  • لا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم يزن حسن الجسوم عقول

    تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .

  • وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا!

    باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

  • لا تكن صلبا فتكسر و لا لينا فتعصر

    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

  • ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ، ولكن من يعرف خير الشرين

    وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

  • الانسان حيث وضع نفسه فان وضعها اتضعت وان رفعها ارتفعت

    چقــــدرشـــب اضافه می آیــــدوقتــــی تو نیستی...!!!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

آرشیو فروردين 1393


عنوان پست
بازدید
نظرات
تاریخ


tarahion.ir