دامنه فروشی - آرشیو ارديبهشت 1391

 • لا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم يزن حسن الجسوم عقول

  تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .

 • وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا!

  باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

 • لا تكن صلبا فتكسر و لا لينا فتعصر

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 • ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ، ولكن من يعرف خير الشرين

  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

 • الانسان حيث وضع نفسه فان وضعها اتضعت وان رفعها ارتفعت

  چقــــدرشـــب اضافه می آیــــدوقتــــی تو نیستی...!!!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

آرشیو ارديبهشت 1391


عنوان پست
بازدید
نظرات
تاریخ
411
2
1391/02/16
307
0
1391/02/16
369
1
1391/02/14
475
1
1391/02/14
371
0
1391/02/14
311
1
1391/02/14
229
0
1391/02/07
389
0
1391/02/07
323
0
1391/02/07
259
0
1391/02/07
231
0
1391/02/07
297
0
1391/02/07
271
0
1391/02/07
265
0
1391/02/07
253
0
1391/02/07
251
0
1391/02/07
311
0
1391/02/07
255
0
1391/02/07
277
1
1391/02/07
317
0
1391/02/07
271
0
1391/02/07
365
0
1391/02/07
291
0
1391/02/07
261
0
1391/02/07
277
0
1391/02/07
261
0
1391/02/07
293
3
1391/02/07
287
0
1391/02/07
263
0
1391/02/07
237
0
1391/02/07
277
0
1391/02/07
207
0
1391/02/07
353
0
1391/02/07
259
0
1391/02/06
253
0
1391/02/06
225
0
1391/02/06
339
1
1391/02/06
271
0
1391/02/06
315
0
1391/02/06
279
0
1391/02/06
337
0
1391/02/06
231
0
1391/02/06
241
0
1391/02/06
253
0
1391/02/06
447
1
1391/02/06
257
0
1391/02/06
267
1
1391/02/06
345
1
1391/02/06
305
0
1391/02/06
351
0
1391/02/06
265
2
1391/02/06
251
0
1391/02/06
325
1
1391/02/06
521
1
1391/02/06


tarahion.ir