دامنه فروشی - آرشیو ارديبهشت 1391

 • لا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم يزن حسن الجسوم عقول

  تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .

 • وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا!

  باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

 • لا تكن صلبا فتكسر و لا لينا فتعصر

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 • ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ، ولكن من يعرف خير الشرين

  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

 • الانسان حيث وضع نفسه فان وضعها اتضعت وان رفعها ارتفعت

  چقــــدرشـــب اضافه می آیــــدوقتــــی تو نیستی...!!!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

آرشیو ارديبهشت 1391


عنوان پست
بازدید
نظرات
تاریخ
397
2
1391/02/16
259
0
1391/02/16
351
1
1391/02/14
439
1
1391/02/14
345
0
1391/02/14
303
1
1391/02/14
225
0
1391/02/07
375
0
1391/02/07
259
0
1391/02/07
223
0
1391/02/07
207
0
1391/02/07
265
0
1391/02/07
217
0
1391/02/07
213
0
1391/02/07
233
0
1391/02/07
241
0
1391/02/07
265
0
1391/02/07
215
0
1391/02/07
247
1
1391/02/07
295
0
1391/02/07
249
0
1391/02/07
325
0
1391/02/07
261
0
1391/02/07
253
0
1391/02/07
249
0
1391/02/07
239
0
1391/02/07
285
3
1391/02/07
263
0
1391/02/07
247
0
1391/02/07
227
0
1391/02/07
269
0
1391/02/07
203
0
1391/02/07
325
0
1391/02/07
245
0
1391/02/06
241
0
1391/02/06
217
0
1391/02/06
297
1
1391/02/06
229
0
1391/02/06
277
0
1391/02/06
263
0
1391/02/06
289
0
1391/02/06
209
0
1391/02/06
217
0
1391/02/06
245
0
1391/02/06
437
1
1391/02/06
223
0
1391/02/06
261
1
1391/02/06
263
1
1391/02/06
257
0
1391/02/06
257
0
1391/02/06
255
2
1391/02/06
241
0
1391/02/06
283
1
1391/02/06
505
1
1391/02/06


tarahion.ir