دامنه فروشی - آرشیو ارديبهشت 1391

 • لا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم يزن حسن الجسوم عقول

  تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .

 • وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا!

  باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

 • لا تكن صلبا فتكسر و لا لينا فتعصر

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 • ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ، ولكن من يعرف خير الشرين

  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

 • الانسان حيث وضع نفسه فان وضعها اتضعت وان رفعها ارتفعت

  چقــــدرشـــب اضافه می آیــــدوقتــــی تو نیستی...!!!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

ارديبهشت 1391


عنوان پست
بازدید
نظرات
تاریخ
389
2
1391/02/16
253
0
1391/02/16
343
1
1391/02/14
435
1
1391/02/14
339
0
1391/02/14
297
1
1391/02/14
219
0
1391/02/07
369
0
1391/02/07
255
0
1391/02/07
219
0
1391/02/07
203
0
1391/02/07
255
0
1391/02/07
211
0
1391/02/07
203
0
1391/02/07
227
0
1391/02/07
233
0
1391/02/07
261
0
1391/02/07
209
0
1391/02/07
243
1
1391/02/07
291
0
1391/02/07
245
0
1391/02/07
317
0
1391/02/07
255
0
1391/02/07
247
0
1391/02/07
243
0
1391/02/07
235
0
1391/02/07
279
3
1391/02/07
257
0
1391/02/07
239
0
1391/02/07
221
0
1391/02/07
263
0
1391/02/07
197
0
1391/02/07
319
0
1391/02/07
237
0
1391/02/06
237
0
1391/02/06
211
0
1391/02/06
293
1
1391/02/06
219
0
1391/02/06
273
0
1391/02/06
259
0
1391/02/06
283
0
1391/02/06
203
0
1391/02/06
211
0
1391/02/06
241
0
1391/02/06
431
1
1391/02/06
219
0
1391/02/06
257
1
1391/02/06
251
1
1391/02/06
247
0
1391/02/06
249
0
1391/02/06
247
2
1391/02/06
235
0
1391/02/06
275
1
1391/02/06
499
1
1391/02/06


tarahion.ir